Säkerhetskostnader för judiska församlingar

Motion 2003/04:Kr221 av Annelie Enochson (kd)

av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statliga medel skall tillföras för att säkerställa de judiska institutionerna och den judiska livsstilen i Sverige.

Motivering

Hotbilden mot de judiska församlingarna i Sverige liksom i övriga Europa har fått till följd att församlingarna under de senaste åren fått budgetera en allt större del av sina ekonomiska resurser för säkerhetsarrangemang. Detta gäller såväl för tekniska installationer och underhåll av dessa som personalkostnader för att trygga församlingarnas säkerhet. Säkerhetsarrangemangen har gällt både för församlingarnas medlemmar och för judiska institutioner. Vid två tillfällen har de judiska församlingarna i Stockholm, Malmö, Borås och Göteborg erhållit statsmedel för dessa ändamål, dock endast för tekniska installationer.

Säkerhetskostnaderna för de olika judiska församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö uppgår för år 2003 till ca 4 miljoner kronor. För Stockholms Judiska Församling går ca 20 % av medlemsavgiften till säkerhetskostnader. Detta innebär att många för församlingen angelägna aktiviteter måste läggas åt sidan.

Under senare tid har hotbilden mot den judiska befolkningen i Sverige ökat drastiskt, med hot mot och misshandel av enskilda judar samt hot, vandalisering och sabotage mot judiska institutioner och begravningsplatser i Sverige. Hotet kommer i dagsläget främst från grupper med anknytning till konflikten i Mellanöstern men även från nazistiska grupperingar.

Judarna i Sverige är en av fem godkända nationella minoriteter i Sverige, vilket innebär att man måste säkerställa de judiska institutionerna och den judiska livsstilen. Det borde därför vara en självklarhet att staten bär den större delen av dessa säkerhetskostnader då det är statens uppgift att garantera säkerheten för sina medborgare. Det borde också vara statens uppgift att säkerställa att judiska institutioner, begravningsplatser m.m. skyddas mot skadegörelse.

Stockholm den 26 september 2003

Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)