Säkra barnperspektivet och stärk socialtjänsten

Motion 2014/15:1174 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att säkra barnperspektivet inom socialtjänsten.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga behovet av nationella riktlinjer för antalet ärenden per socialsekreterare.

Motivering

Allt för ofta läser man om barn som utsätts för olika saker, saker som barn inte skall bevittna eller drabbas av. Att minska barns lidande, att låta dem växa och känna sig trygga är bland det viktigaste som finns. Det är samhällets skyldighet att se över situationen för alla barn, att garantera att barn bemöts med respekt och att man utgår ifrån barnens rättigheter.

En rapport från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, visar att socialtjänsten har stora brister i hantering av ärenden. Det är oroväckande att det saknas likvärdighet i bedömningarna, att det är brist på erfarna socialsekreterare samt att man inte alltid kan garantera att barnperspektivet sätts i första rummet.

Det är otroligt viktigt att de nämnder som Ivo tar upp i rapporten samtalar med barn och unga i högre utsträckning än vad som görs idag. Det barnrättsperspektiv som ska råda medför bland annat att barn och unga ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör dem. I de fall man inte gör det bör det finnas en förstärkt möjlighet för barnen att framföra sina klagomål och upplevda brister. Att bortse från barnperspektivet och barnets egen vilja och behov bör medföra konsekvenser. Att barnkonventionen blir lag kan bidra till att man stärker rutiner kring detta.

Socialstyrelsen pekar även de på brister inom socialtjänsten. I deras rapport lyfter man fram hur olika det ser ut i kommunerna när det gäller bemanningen. Det är för få socialsekreterare på för många ärenden. Det kan resultera i att familjer och ärenden blir en siffra och att personal inom socialtjänsten jobbar mot klockan. Det kan bli en ohållbar situation för dem som jobbar och för dem som inte får det stöd och den hjälp de behöver. Det kan också resultera i sjukskrivningar och att människor drabbas i onödan.

En lösning på detta kan vara att ta fram nationella riktlinjer för antal ärenden per socialsekreterare. Det löser givetvis inte alla problem, men är ett sätt att förbättra situationen.

Socialtjänst och andra utövare måste ges möjlighet att göra ett bra arbete, ett arbete som kan kvalitetssäkras och finns till för de människor som är i behov av tjänster.

.

Roza Güclü Hedin (S)

Hans Unander (S)

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (2)