Sälj Bilprovningen

Motion 2018/19:2015 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att sälja Bilprovningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska staten är genom sitt ägande av Bilprovningen en stor aktör på marknaden för fordonsbesiktningar.

Marknaden för fordonsbesiktningar är för det första idag en konkurrensutsatt marknad där statlig inblandning inte är motiverad för att motverka monopolsituationer.

Fordonsbesiktningar är därutöver kraftigt reglerat, och staten fyller en viktig funktion som kontrollorgan och lagstiftare. Att staten då samtidigt agerar aktör och har ägarintressen på marknaden är i grund och botten inte rimligt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sälja Bilprovningen.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)