Samarbete mellan gymnasieskolan och näringslivet samt upprättande av teknikcollege

Motion 2015/16:161 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat samarbete mellan näringslivet och gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av teknikcollege och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vissa delar av utbildningssystemet bör vara anpassade för att försörja specifika branscher med kompetens. I dessa sammanhang är det generellt naturligt att det finns kommunikation och samverkan mellan utbildningsväsendet och potentiella arbetsgivare.

Detta förekommer givetvis i många sammanhang redan idag, men Sverigedemokraterna tror på ett breddat och fördjupat samarbete mellan vissa gymnasieskolor med yrkesinriktning och företag som behöver anställa de ungdomar som utbildas där. Utbildning bekostas med offentliga medel och företagen bidrar till detta genom att betala skatt. Det är alltså inte sponsrade utbildningar som lyfts fram här. I första hand ser vi möjligheten att ta tillvara företagens erfarenheter och kunskaper i respektive bransch.

Teknikcollege

vissa orter finns så kallade teknikcollege där ett gymnasium samverkar tätt med en lokal industri. Industrikoncernen Volvo har också tagit flera initiativ, till exempel Volvosteget, som är en betald utbildning för unga med grundläggande gymnasiekompetens.

Sverigedemokraterna vill arbeta vidare med fungerande koncept och tillföra medel för att stärka deras kvalitet. Vad gäller just gymnasieutbildningar med industriinriktningar måste man på olika sätt marknadsföra dem och göra dem intressanta för ungdomar. Generellt vill vi också låta näringslivet spela en betydligt större roll i arbetet med att utforma relevanta och attraktiva gymnasieutbildningar.

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-30 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (2)