Samarbete mellan Högskolan i Gävle och ett universitet

Motion 2017/18:995 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och ett universitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns goda möjligheter för Högskolan i Gävle att utvecklas till ett universitet. Det skulle förbättra för både studenter och personal och bidra till en högre kvalitet på utbildningarna. För att göra det möjligt krävs att Högskolan i Gävle inleder ett nära samarbete med ett universitet, exempelvis Uppsala universitet eller Mittuniversitetet. En annan möjlig lösning är att Högskolan i Gävle i förlängningen skulle kunna bli en del av ett universitet.

Det förekommer att studenter ibland väljer bort Högskolan i Gävle som förstahandsalternativ. Om högskolan istället vore en del av ett universitet skulle det bli mer attraktivt att bo och studera i Gävle. Antalet sökande till högskolan på Gotland ökade kraftigt när den blev en del av Uppsala universitet. Det är en önskvärd utveckling även i Gävleborg. Länet behöver utbildningar av hög kvalitet som bidrar till länets och Sveriges utveckling samt lockar till sig de bästa lärarna, forskarna och studenterna i Sverige. Det vore därför önskvärt med en översyn om ett framtida samarbete mellan Högskolan i Gävle och ett universitet.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)