Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik

Motion 2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2012/13:T320

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik

V542

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Samhällsnytta före avreglering av kollektivtrafik och järnväg 5

4 Mer demokrati, mindre avregleringar 5

5 Ökad konkurrens leder inte till lägre priser 6

5.1 Exemplet Arlandabanan 6

6 Regeringen har fel utgångspunkt 7

7 Bytesresorna med tåg försämras 8

8 Regeringen försämrar utbudet 9

9 Konkurrens kostar mer för staten 9

10 Nationell och regional utveckling 10

10.1 Avregleringen nationellt påverkar regionalt … 10

10.2 … och avreglering regionalt påverkar nationellt 11

11 Förslag som sätter resenären i centrum 12

11.1 Ge SJ företräde på stambanorna 12

11.2 Kombinera SJ:s
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)