Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik

Motion 2014/15:192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2014/15:192

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik

1                   Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Samhällsnytta före avreglering av järnväg och kollektivtrafik

4Mer demokrati, mindre avregleringar

5Ökad konkurrens leder inte till lägre priser

6Avreglering ger inte lägre priser och bättre utbud

7Bytesresorna med tåg försämras

8Återreglera järnvägssystemet

9Konkurrens kostar mer för staten

10Konkurrensen ger nationella och regionala effekter på utbudet

11Fler godstransporter på järnväg

12Exemplet Arlandabanan

13Sätt resenären i centrum och fördubbla andelen resenärer inom kollektivtrafiken

13.1Ge SJ AB företräde på stambanorna

13.2Kombinera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-03 Granskad: 2014-11-03 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (17)