Sammanhållen järnvägs- och kollektivtrafik

Motion 2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:1142

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Sammanhållen järnvägs- och kollektivtrafik

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Samhällsnytta före avreglering av järnväg och kollektivtrafik

4Mer demokrati – mindre avregleringar

5Avreglering ger inte bättre utbud och lägre priser

6Bytesresor med tåg försvåras

7Järnväg

7.1Järnvägen bör återregleras

7.2Styr och stärk SJ AB för ökad samhällsnytta

7.2.1Konkurrensen ger nationella och regionala effekter på utbudet

7.2.2Ge SJ AB företräde på stambanorna

7.2.3Förändra SJ:s avkastningskrav

7.2.4Kombinera SJ AB:s företrädesrätt med en trafikeringsplikt

7.3Sammanhållet och effektivt banunderhåll i statlig regi

7.4Arlandabanan – kostsam
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)