Samtal i mobiltelefon under bilkörning

Motion 2010/11:T482 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samtal i mobiltelefon under bilkörning.

Motivering

I flera länder i Europa finns en lag om förbud mot samtal i mobiltelefon under bilkörning. Anledningen till att Vägverket hittills inte har velat införa någon restriktion är att forskningen om mobiltelefonsamtal under bilkörning tidigare inte visat att det utgör någon fara eller att den varit allmänt bristfällig. På senare tid har det dock kommit rapporter som visar på motsatsen.

Det är viktigt att vi jobbar hårt för att uppfylla den uttalade nollvisionen i trafiken, och vi måste ta rapporterna om mobiltelefonrelaterade olyckor på allvar och sträva efter att minska olyckorna på landets vägar.

Jag anser att man bör överväga möjligheten att göra en ny bedömning i frågan.

Stockholm den 19 oktober 2010

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)