Sancta Birgitta Klostermuseum

Motion 2014/15:921 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att belysa frågan om en mer långsiktigt tryggad verksamhet för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena.

Motivering

Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena drivs sedan 2003 av Birgittastiftelsen, som är en ideell förening. Museet är unikt och museibyggnaden, som är Sveriges äldsta profana byggnad, har en för Sverige viktig historia. Den har sedan mitten av 1200-talet fungerat som kungapalats, kloster, krigsmanshus, fängelse och kurhospital för psykiskt sjuka. De olika tidsepokerna med dess olika verksamheter kan följas i museets utställningar. Varje år anordnas också specialutställningar.

Byggnaden ägs av Statens fastighetsverk och har inte bara ett riksintresse utan också ett internationellt intresse. Museet främjar ett levande kulturarv och gör vår historia tillgänglig för envar. Vadstena har en unik och välbevarad medeltida miljö. Hit kommer många besökare för att bese och lära mer om vår medeltida historia, och museet ger ett värdefullt bidrag för att möta besökarnas förväntningar.

Museet saknar dock en långsiktig lösning för att driva sin verksamhet. Utställningar och projekt har kunnat genomföras genom sponsring, fondmedel och privata bidrag, och entréavgifterna har bara delvis kunnat täcka kostnaderna.

Med tanke på museets stora riksintresse bör regeringen belysa frågan om en mer långsiktig och tryggad framtid för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena.

.

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)