Sänkt förseningsavgift vid mindre skattebetalningar

Motion 2018/19:1846 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att se över förseningsavgifter vid mindre skattebetalningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2013 togs beslut om att sänka förseningsavgiften vid försenad inbetalning av trängselskatt från 500 kronor till 100 kronor. Bakgrunden var att det uppfattades som orimligt med en förseningsavgift på 500 kronor när den totala skatteskulden var avsevärt lägre.

Det finns många andra skatteskulder som är på obetydliga belopp, men där förseningsavgiften fortfarande är 500 kronor. Felskrivningar eller missade data­bokningar på några kronor räcker för att drabbas av 500 kronor i förseningsavgift. Inte minst är detta ett problem för Sveriges småföretagare som gör många skatteinbetal­ningar varje år.

Regeringen bör därför se över möjligheten att sänka förseningsavgifter för alla typer av mindre skatteskulder.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)