Särskilt körkort för mopedbil

Motion 2020/21:2383 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en särskild utbildning och licens för framförandet av mopedbil och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet mopedbilar i Sverige ökar snabbt. Mer än en fördubbling av antalet har skett sedan 2015 enligt statistik från Trafikanalys. Tyvärr innebär det också att olyckorna ökar. Det sker runt 60 olyckor med mopedbil som leder till personskador varje år men det totala antalet olyckor är betydligt högre än så. Det märker man i försäkringsstatistiken. Hos Länsförsäkringar har antalet försäkrade mopedbilar lite mer än fördubblats mellan 2016 och 2019. Samtidigt mer än tredubblades antalet anmälda skador, från 207 till 756. De vanligaste skadorna är vagnskador på den egna mopedbilen.

En orsak som lyfts fram i debatten är att körkortskravet på mopedbil är samma som körkort för en tvåhjulig EU-moped.  Eleven lär sig överhuvudtaget inget om hur man kör mopedbilen utan övningskörningen i körkortsutbildningen sker på en tvåhjulig EU moped. Utbildningskravet i dag för att framföra mopedbil är 12 timmars utbildning varav 4 timmar skall vara praktik. Utbildningen som ges är inte anpassad till en fyrhjulig bil. 

Det borde finnas en anpassad körkortsutbildning för just mopedbil där man övar sig på att praktiskt framföra en sådan. Denna bör avslutas med en uppkörning som ger en särskild licens för just mopedbilskörning.

Hans Hoff (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare