Satsning på små företag

Motion 2016/17:3359 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda konsekvenserna av att införa ett grundavdrag för juridiska personer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige behöver vi fler växande företag. I de allra flesta fall så behövs det kapital för att växa och det gäller i allra högsta grad småföretagare. Om man som företag inte kan skapa sig kapitalet själv så kan det vara väldigt svårt att hitta finansieringen. Våra insatser borde intensifieras till att småföretag själva ska kunna skapa kapitalet genom vinster.

För alla bolag som gör vinst tillämpas samma skattesats, det vill säga 22 procent – detta oavsett om bolag gör 100 000 kronor i vinst eller 100 000 000 kronor i vinst.

Små bolag är de som skapar de nya jobben och vi bör göra allt för att få dem att växa. Ett sätt vore att man införde ett grundavdrag för bolag likt det man har för privatpersoner. Om ett grundavdrag på 1 000 000 kronor skulle tillämpas, så skulle fler småföretagare ha möjligheten att växa och våga satsa lite mer på att anställa personer. Fler människor i arbete innebär mer skatteinkomster samtidigt som människor får rutiner i sin vardag. En ytterligare effekt är att man får stabilare småföretag som i sig ger en trygghet åt de som är anställda i företaget.

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)