Sätt fart på studentbostadsbyggandet

Motion 2012/13:C329 av Agneta Gille m.fl. (S)

av Agneta Gille m.fl. (S)
S9057

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett statligt investeringsstöd för byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter.

Motivering

Det går knappast att överskatta betydelsen av bostäder för samhällsutvecklingen. Tillgången på bra bostäder är dessutom helt avgörande för att kunna attrahera studenter till universitet. Det håller inte att studenter vid våra forskningsintensiva universitet avbryter sin utbildning för att de inte hittar någonstans att bo.

Det låga bostadsbyggandet och den dysfunktionella bostadsmarknaden är ett allvarligt hinder för tillväxten och kompetensförsörjningen framöver. Det krävs särskilda initiativ för att få igång bostadsbyggandet – framförallt i storstads- och tillväxtregionerna där behoven är som störst.

Tidigare har det rapporterats att nyproduktionen av studentbostäder i princip avstannat. Enligt statistik från SCB färdigställdes det i hela Sverige 134 bostäder för studenter 2011. Hela 20 högskolekommuner uppger brist på lämpliga bostäder för studenter. Det innebär att över hälften av landets högskolestudenter studerar på en ort med bostadsbrist för studenter.

Enligt Sveriges förenade studentkårers bostadsrapport 2011 har Uppsala omkring 45 000 studenter, 11 000 studentbostäder och en avstannad nybyggnation. Enligt Uppsala studentkårs undersökning vintern 2010 bodde 40 procent av studenterna i provisoriskt boende under sin första studietid. Så många som 30 procent hade inte ens funnit permanent boende vid slutet av sin första termin.

För att bygga studentlägenheter och små lägenheter som unga och studenter har råd med krävs ekonomiska resurser. För att möjliggöra boende för dem med låg inkomst generellt, och mer specifikt för studenter, behöver en blandning av små billiga hyresrätter och särskilda studentbostäder byggas.

För att komma tillrätta med den akuta bristen på lägenheter för studenter måste staten ta en del av ansvaret och införa ett investeringsstöd riktat till studentlägenheter och små lägenheter. Sverige behöver en aktiv bostadspolitik som möjliggör en framtidsinriktad och modern arbetslinje.

Stockholm den 28 september 2012

Agneta Gille (S)

Pyry Niemi (S)

Lena Sommestad (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)