Sätt mål för jämlikheten

Motion 2019/20:1098 av Joakim Järrebring (S)

av Joakim Järrebring (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa mål för hur jämlikheten ska utvecklas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Graden av jämlikhet avgör i mycket stor grad hur väl ett samhälle och dess individer mår. Under välfärdsstatens uppbyggnad minskade inkomstskillnaderna kontinuerligt i Sverige. I slutet på 1980-talet var inkomstklyftorna i Sverige som lägst och sedan 1990-talet har inkomstskillnaderna trendmässigt ökat.

De ökade inkomstskillnaderna i Sverige beror till största del på politiska beslut. Den förda politiken har lett till mindre omfördelning av resurser samtidigt som marknadsin­slagen i offentlig verksamhet har ökat och marknadslogiken har krupit in i den offent­liga förvaltningen.

Ska Sverige lyckas bryta utvecklingen krävs tydliga mål för den förda politiken. Tydliga och mätbara mål skulle hjälpa till att fokusera arbetet och vara en vägledning när prioriteringar ska göras. Ett tydligt formulerat mål om riktningen på jämlikheten i samhället skulle också hjälpa medborgarna att utvärdera det politiska arbetet och utkräva ansvar.

 

 

Joakim Järrebring (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)