Senarelagda utbetalningar av EU-stöd

Motion 2004/05:MJ208 av Cecilia Widegren m.fl. (m, fp, kd, c)

av Cecilia Widegren m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utbetalningar av EU-stöden håller tidsplanen, dvs. utbetalningarna skall ske så snart Sverige har tillgång till pengarna, dvs. före årsskiftet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att svenska lantbrukare skall få rimliga och förutsägbara villkor för bidrag och ersättningar i framtiden.

Motivering

Än en gång kan man se hur en enskild företagargrupp används för att klara utgiftstaket i den nationella budgeten. Man kan inte se det på annat sätt än att det är en nonchalans mot en hel yrkeskår. Slutet av ett kalenderår är för jordbrukare en utgiftstyngd period, då inköp av förnödenheter, framför allt för växtodlingen, förfaller under perioden oktober-december. För nötköttsproducenterna, som är den mest utsatta gruppen, kan det kännas än värre att få vänta kanske upp till ett halvår på den sista intäkten från ett slaktat djur som det tagit 1,5-2 år att föda upp.

Totalt sett innebär regeringens förslag att sammantaget 6 miljarder kronor senareläggs för utbetalning till första delen av 2005, där de sista betalningarna inte görs förrän 31 maj 2005. I sammanhanget kan också poängteras att 6 miljarder faktiskt är mer än hela nettoinkomsten i svenskt jordbruk.

Det är givetvis helt orimligt att Sveriges bönder får ta huvudansvaret för att statsbudgetens utgiftstak skall hållas. Konsekvensen blir att den likvida situationen för jordbrukarna riskerar att bli ohållbar med än större skulder och ökade räntekostnader. För många är kortfristiga lån enda sättet att klara situationen, då det naturligtvis är en hederssak att klara sina förfallna fakturor. Men det kan också vara svårt att låna mer pengar, då utrymmet redan intecknats i tidigare lån där EU-stödet räknats med som tillgängligt ekonomiskt utrymme för den enskilde jordbrukaren (utlovade EU-stöd fungerar ju som bekant som en form av statlig betalningsgaranti och är alltså belåningsbara).

Utbetalningarna skall ske så snart Sverige har tillgång till pengarna, dvs. före årsskiftet!

Stockholm den 21 september 2004

Cecilia Widegren (m)

Christer Winbäck (fp)

Holger Gustafsson (kd)

Birgitta Carlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (2)