Service på landsbygden

Motion 2004/05:N255 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson (c)

av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka hemsändningsbidraget.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de statliga bolagens service på landsbygden bör förbättras.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Posten AB i högre utsträckning tar ansvar för handikapptillgängligheten vid sina serviceställen.1

1 Yrkande 3 hänvisat till TU.

Levande landsbygd behöver fungerande närservice

Servicen på landsbygden måste byggas ut, inte försämras. Regeringen har ett stort ansvar att inte bara satsa på enstaka stora projekt i infrastrukturen. Det mycket finmaskiga servicenätet som gör att hela Sverige kan leva måste i ännu högre grad uppmärksammas.

Regeringen har ett ansvar att se till att servicen i hela landet fungerar. Det innebär att till exempel stötta lanthandeln på de små orterna. Stödet till hemsändning behöver ökas eftersom kostnaderna stiger och många kunder behöver hjälp med flera moment vid hemsändning av varor. Detta bör ges regeringen till känna.

Det viktigaste stödet till lanthandeln är att så många kunder som möjligt kan få den service de behöver utan att tvingas åka till en större tätort. Att se till att de statliga bolagen i sina ägardirektiv har skyldighet att utse apoteksombud och systembolagsombud och att Svenska Spel och ATG finns även utanför tätorterna är sådana åtgärder som regeringen måste ta på sig. Det kostar inte särskilt mycket för de stora rikstäckande bolagen men för den lilla lanthandeln kan det vara livsavgörande. Det kan också innebära skillnaden mellan att bo kvar eller flytta för många barnfamiljer och äldre på landsbygden. Att som nu kräva en viss omsättning är att avsiktligt utarma delar av landsbygden utan att kostnaderna för företagen nämnvärt påverkas. De statliga bolagens service på landsbygden bör förbättrats i enlighet med vad som ovan anförts. Detta bör ges regeringen till känna.

En annan viktig fråga är postservicen på landsbygden. På många ställen fungerar lanthandeln som utlämningsställe för paket och pengar. Då finns ofta krav på en större handikappanpassning än vad den lille lanthandlaren mäktar med ekonomiskt. I detta fall är det inte klarlagt vilket ansvar Posten AB ska ta. Det är viktigt att det blir klarlagt och att samhället tar ett ansvar även i detta sammanhang. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 24 september 2004

Margareta Andersson (c)

Birgitta Carlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (3)