Sexhandeln med kvinnor och barn

Motion 2004/05:Ju485 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2004/05:Ju485

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sexhandeln med kvinnor och barn

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetskraftsinvandring.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att offer för människohandel i normalfallet skall beviljas permanenta uppehållstillstånd av humanitära skäl.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning av rättsväsendet.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett tydligt uppdrag till socialtjänsten.2

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa riktade jämställdhetsinsatser för att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (11)