Sexhandeln med kvinnor och barn

Motion 2005/06:Ju383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Människohandel för sexuella ändamål – en skamfläck för Europa 3

Vilka är offren? 4

Människohandelns fruktansvärda konsekvenser 5

Människohandeln – en del av den organiserade brottsligheten 5

Vässa verktygen mot organiserad brottslighet 7

Biometriska kännetecken i pass 7

Kopplingen mellan prostitution och människohandel 8

Bekämpa sexslavhandeln – slå mot efterfrågan på sexuella tjänster 8

Skärp sexköpslagen – inför brottet grovt sexköp 8

Stärk samarbetet mot prostitution och människohandel inom EU 9

Förändra lagstiftningen mot människohandel 9

Samla krafterna mot människohandeln 11

Säg ja till arbetskraftsinvandring 11

Bevilja permanenta uppehållstillstånd 11

Förbättra utbildningen för hela rättsväsendet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)