Sexuell läggning och könstillhörighet

Motion 2001/02:L371 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s, c, fp, mp)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s, c, fp, mp)
Motion till riksdagen

2001/02:L371

av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s, c, fp, mp)

Sexuell läggning och könstillhörighet

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 45

2 Förslag till riksdagsbeslut 46

3 Riksdagens HBT-grupp 50

3.1 Våra utgångspunkter 50

4 Transpersoner som begrepp 51

5 Grundlagen 51

6 Brottsbalken 52

7 Polis och rättsväsendet 53

8 Transpersoners rätt till skydd 53

8.1 Fastställande av könstillhörighet 54

9 Partnerskap 54

9.1 Anknytningskraven 54

9.2 Ambassader 55

9.3 De religiösa samfunden 55

9.4 Terminologin 55

10 Sambolagen 56

11 HBT-familjen 56

11.1 Adoption och vårdnadshavare 56

11.2 Insemination 57

11.3 Transsexuella tvingas till skilsmässa 57

12 Samhällets kunskapsbrist 58

12.1 Hälso- och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (48)