Sexuellt umgänge mellan lärare och elever

Motion 2001/02:Ju269 av Lennart Fridén (m)

av Lennart Fridén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om återinförande i lagen av bestämmelser om förbud mot sexuella relationer mellan elever och deras lärare.

Motivering

Fram till 1980-talet fanns i svensk lagstiftning bestämmelser som förbjöd sexuella relationer mellan elever och deras lärare. Med knapp majoritet beslutades om bestämmelsernas upphörande. Redan efter några år motionerades om ett återinförande baserat på såväl principer som fall av misstänkt utpressning m.m.

Sådana fall är säkerligen inte många, men man kan inget veta om s.k. mörkertal i denna typ av fråga av ofta mycket känslig karaktär. Eftersom sexuella och kränkande övergrepp har en tendens att öka bland ungdomar såväl i som utanför skolan, och där i synnerhet flickor känner sig tvingade till att gå med på handlingar som är emot deras vilja, så ger det fel signaler att det inom ramen för en lärare–elev-relation anses vara acceptabelt med sexuella förbindelser. Eleven – oftast i underläge med tanke på betyg m.m. – riskerar också att genom påtryckningar hamna i ej önskade situationer. Ett klart förbud skulle vara till hjälp för såväl elever som lärare.

Regeringen bör därför utarbeta lagförslag som återställer den ordning som gällde innan lagbestämmelserna om förbud mot sexuella förbindelser mellan elever och deras lärare togs bort.

Stockholm den 30 september 2001

Lennart Fridén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)