Shirbrig

Motion 2008/09:U213 av Aleksander Gabelic (s)

av Aleksander Gabelic (s)
s16025

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige även fortsättningsvis bör ge Shirbrig sitt fulla stöd.

Motivering

Den internationella fredsbevarande snabbinsatsstyrkan Shirbrig, Multinational Standby High-readiness Brigade for UN Operations, grundades 1996 som ett resultat av en uppmaning från FN:s generalsekreterare och genomförde sitt första uppdrag år 2000 i Etiopen och Eritrea. Sverige är ett av 16 medlemsländer, och organisationens högkvarter är placerat utanför Köpenhamn. Avsikten med Shirbrig är att FN ska ha en tillgänglig styrka som kan rycka ut med kort varsel inom 15–30 dagar under en inledande fas i en fredsbevarande insats.

Fördelarna med Shirbrig är bl.a. att den är oberoende och står fri från de stormaktskopplingar som kan försvåra fredsinsatser. En annan fördel är att Shirbrig bara kan användas för operationer som har FN:s stöd.

Under längre tid har flera rykten florerat om att styrkan ska läggas ner. Det vore mycket olyckligt då det behövs mer kapacitet ifråga om snabbinsatsstyrkor vid kriser, inte mindre. Det formella samarbetet Shirbrig existerar och kostar förhållandevis lite att administrera.

Världen borde ha lärt av det som hände under 1990-talet bl.a. i Rwanda och Bosnien. Den stadfästa principen om skyldigheten att skydda, R2P, behöver olika former av stöd för att efterlevas. En viktig komponent vid sidan av de förebyggande och återbyggande delarna är snabbinsatsstyrkor som kan förhindra eskalering av konflikter som i värsta fall kan leda till folkmord.

Shirbrig bör även i fortsättningen få Sveriges fulla stöd.

Stockholm den 30 september 2008

Aleksander Gabelic (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-01
Yrkanden (1)