Signering vid röstningstillfället

Motion 2018/19:2708 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder som säkrar den enskildes möjligheter att få rösta och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Arvika hindrades en röstberättigad förstagångsväljare att avlägga sina röster vid höstens allmänna val. Detta är mycket allvarligt. När vederbörande kom fram med sina valsedlar och kuvert till valförrättaren uppgavs att väljaren redan hade röstat. Efter återkommande försök medgav till slut ansvariga skriftligen att misstag begåtts men att ingenting kunde göras. Valförrättaren hade felaktigt markerat streck för vederbörande väljare i röstlängden.

Det här visar på tydliga brister i systemet och att röstningsförfarandet inte är rättssäkert när enskilda väljare nekas sin demokratiska rättighet att rösta på grund av administrativa misstag av röstförrättare.

Åtgärder måste vidtas och kontrollen skärpas för att undvika att det inträffar igen. Att väljare får signera i röstlängden vid röstningstillfället kan vara ett sätt att förebygga liknande situationer.

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)