Sjömäns skattevillkor

Motion 2017/18:1984 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de skattevillkor som gäller för svenska sjömän som tjänstgör i andra länder, i syfte att undanröja påföljande effekter av dubbelbeskattning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett stort antal svenskar som arbetar på norska supplyfartyg tilläggsbeskattas numera efter en ny tolkning av det nordiska skatteavtalet. Ärendet har nått ända upp i Skatterättsnämnden och gäller hur det nordiska skatteavtalet ska tolkas, varvid Skatteverket sedan några år tillbaka gjort en ny tolkning om hur personer från ett nordiskt land som arbetar ombord på supplyfartyg i ett annat nordiskt land ska beskattas. Det handlar om att svenskar som arbetat på supplyfartyg på norsk sockel tidigare endast har betalat skatt i Norge, men att de numera dels ska betala full skatt i Norge, dels också ska skatta i Sverige men då efter att den norska skatten räknats av. För den enskilde sjömannen kan det bli fråga om att betala en tilläggsskatt på mellan
30 000 och 100 000 kronor. Summor som är betydande för vilken privatperson som helst, oavsett inkomst.

Själva tvistefrågan, det vill säga vilka formuleringar i det nordiska skatteavtalet som Skatteverket numera baserar sina tilläggsbeskattningar på, är komplicerad. De många tvetydiga formuleringar som finns i skatteavtalet har drabbat ett stort antal svenskar som arbetar ombord på norska supplyfartyg, och det gäller även sjömän som tjänstgör under andra länders flagg, en situation som är ohållbar för flertalet av dessa sjömän.

Svenska sjömän som tjänstgör i andra länder behöver rimliga regler och skattevillkor att arbeta efter. Därför är det nödvändigt att se över de skattevillkor som gäller för svenska sjömän som arbetar på supplyfartyg på norsk sockel och därmed undanröja påföljande effekter av dubbelbeskattning.

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)