Sjukförsäkringen

Motion 2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2011/12:Sf313

av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Sjukförsäkringen

V540

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

3.1 Starka trygghetssystem måste vara generella 5

3.2 De har drabbats av den försämrade sjukförsäkringen 5

3.3 Den senaste tidens utveckling 6

4 En trygg sjukförsäkring 7

4.1 Stoppa utförsäkringarna 7

4.2 Stöd tillbaka till arbete 8

4.3 Arbetsgivarna ska ta sitt ansvar 9

4.4 Underlätta att få ett jobb efter sjukdom 10

4.5 En individanpassad sjukförsäkring 11

4.6 Rimligare bedömningar 11

4.7 Trygghet för dem som behöver tid att bli friska 12

4.8 Inkomstbortfallsprincipen ska gälla 12

4.9 Karensdagens orättvisor 13

4.10 Rätten till ideellt engagemang 14

4.11 Sjukersättning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (21)