Skadestånd till misshandlade kvinnor

Motion 2005/06:L395 av Britta Rådström och Carin Lundberg (s)

av Britta Rådström och Carin Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skadestånd till misshandlade kvinnor.

Motivering

Om en gift kvinna blir misshandlad av sin make, anmäler brottet och maken sedan blir dömd för brottet med påföljden skadestånd har maken, trots misshandeln, rätt till halva skadeståndet om inte kvinnan har skilt sig redan.

Det rimliga vore att den misshandlade kvinnan få hela det tilldömda skadeståndet. Därför bör lagen skrivas om så att den misshandlade kvinnan i detta specifika fall får ensamrätt på det skadestånd som tillfaller henne.

Stockholm den 4 oktober 2005

Britta Rådström (s)

Carin Lundberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)