Skadliga ljudnivåer

Motion 2005/06:So413 av Barbro Feltzing (mp)

av Barbro Feltzing (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nationell lag med fastställda gränsvärden för ljudnivåer i offentliga lokaler.

Tinnitus är en evig plåga

Varje år drabbas flera människor av hörselskador i miljöer med för höga ljudnivåer. Konserter, diskotek, bio, gym, skytte, motorsport, smällare är exempel på några sådana aktiviteter. Cirka 1,5 miljoner svenskar har någon form av tinnitus. 50 000 svenskar har mycket svår tinnitus, som stör deras dagliga liv allvarligt. Siffrorna är hämtade från Hörselskadades riksförbund.

Musik med höga ljudnivåer

Musiken på diskotek och popkonserter framförs vid höga ljudnivåer. Tekniken för högtalaranläggningen har utvecklats så att mycket höga ljudnivåer kan framföras, utan att musiken låter sprucken och oren. Flera studier har visat att ljudnivån höjs successivt vid en konsert eller en diskotekafton.

Ljudnivåerna vid konserter och på diskotek är många gånger så höga att det finns risk för tillfälliga och permanenta hörselnedsättningar eller öronsus (tinnitus) hos åhörarna. Barn utgör en särskild riskgrupp. Hos vuxna innebär resonansen i hörselgången normalt att ljud får en maximal förstärkning vid 2500 Hz. Barn har kortare och smalare hörsel­gång. Detta kan innebära att den maximala förstärkningen sker högre upp i diskant­området, där ljudet orsakar skada. Utvecklad teknik finns idag för att få goda ljudupplevelser utan att höja ljudnivån till skadliga nivåer.

I kommunerna försöker man idag få ned de skadliga nivåerna. Bland annat har man i Trollhättans kommun arbetat med att få ned de skadliga ljudnivåerna på diskotek och vid konserter. Trollhättans kommun har därvid infört en policy, där högre ljudnivå än 100 dB(A) skall ingen åhörare utsättas för vid evenemang i kommunens lokaler.

Vid arrangemang som inte drivs i kommunens regi, kan man inte reglera ljudnivån genom ovanstående policy. Det finns ingen möjlighet att i de lokala föreskrifterna, för att skydda människors hälsa och miljön, ange högsta tillåtna värde för inomhusbuller i offentliga och allmänna lokaler.

En möjlighet att införa generella föreskrifter för att begränsa ljudnivåer i offentliga lokaler, i linje med miljöbalkens intentioner, bör göras. Regeringen bör ges till känna att en nationell lag med fastställda gränsvärden för ljudnivåer i offentliga lokaler bör införas.

Stockholm den 2 oktober 2005

Barbro Feltzing (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)