Skanningsstation vid Öresundsbron

Motion 2011/12:Sk204 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD)

av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD)
SD43

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en permanent skanningsstation vid Öresundsbron.

Bakgrund

Öresundsbron är en viktig del av integrationen kring Öresundsregionen. Varje dag passerar nästan 20 000 bilar och 179 tåg. Tiotusentals människor är beroende av att trafiken fungerar som den ska och den är en avgörande faktor för den ekonomiska integrationen mellan de nordiska länderna. Men det finns inget gott som inte för något ont med sig. Smuggling av varor och människor ökar i och med att gränskontroller och tullkontroller avtar kombinerat med en kraftigt ökad genomfartstrafik. Det svenska tullverket har inte hängt med i utvecklingen de senaste 20 åren i kombination med ett överstatligt EU som gör allt för att upplösa nationsgränserna. Detta har lett till minskade befogenheter samt mindre resurser i och med att arbetsbelastningen kraftigt ökat samtidigt som närmast anställningsstopp rått. Situationen idag är bättre än för tio år sedan men långt ifrån bra. En annan aspekt som behöver kraftig förbättring är tullverkets tillgång till tekniska hjälpmedel.

Mobila skannrar

Tullverket har idag två mobila skannrar i drift som kan sättas in i hamnar och vid broar och andra vältrafikerade genomfartsleder vid den svenska gränsen. Denna utrustning har kapacitet att röntga innehållet i större lastbilar och personfordon. Skanningen går till på så sätt att bilar som blivit utvalda av tullverket blir skannade och det skapas en digital bild som sedan analyseras av experter på plats. Om misstanke om brott uppstår så genomförs sedan en fysisk kontroll som kan ta allt från ett par timmar till flera dagar. Det säger sig självt att dessa skannrar sparar enormt mycket tid och är ett allt viktigare redskap för tullen. De två som nu är i drift köptes in 2004 och det finns också ett framtida behov av att uppgradera utrustningen. Detta är ett mycket viktigt verktyg i tullens jakt på smuggelvaror, narkotikasmuggling och människosmuggling. Tyvärr finns det alldeles för få mobila skannrar och ingen stationär skanner överhuvudtaget.

Stationära skannrar

En stationär skanner fungerar precis på samma sätt som en mobil skanner förutom att den inte går att transportera till en annan ort. Detta vägs då upp av priset då en stationär skanner är hälften så dyr som en mobil skanner. Våra nordiska grannländer använder sig redan av dessa stationära skannrar och det är dags för Sverige att också införa detta system. Dessa verktyg blir alltmer viktiga och de är betydligt mindre ingripande än en fysisk kontroll då någon sådan inte görs om skanningen inte ger några misstänkta utslag.

Stockholm den 21 september 2011

Kent Ekeroth (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-23
Yrkanden (1)