Skaraborgs tingsrätter

Motion 2005/06:Ju286 av Cecilia Widegren m.fl. (m, fp, kd, c)

av Cecilia Widegren m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta ett helhetsgrepp på rättsväsendet när tingrättslokaliseringen beslutas.

Eftertanke före tingsrättsförändringar

Innan ytterligare förändringar av tingsrättsorganisationen genomförs måste ett samlat grepp tas. Det behövs en helhetssyn och en långsiktig plan för den framtida tingsrättsorganisationen såväl i Skaraborg som i andra delar av Sverige. Den pågående reformeringen av domstolsväsendet får heller inte göras till ett kostnadsbesparingsprojekt.

Medborgarperspektivet, med tyngdpunkt på tillgänglighet och lokal förankring, bör värderas högre än vad det hittills har gjort. Redan i dag är det förenat med stora svårigheter att få vittnen att inställa sig till domstol. Med längre avstånd kommer detta att bli ännu mer bekymmersamt. Till grund för det fortsatta arbetet bör ligga en omfattande utvärdering och konsekvensanalys av de förändringar som hittills genomförts. Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att belysa inte bara konsekvenserna för rättsväsendet utan också konsekvenserna för de orter som drabbas av nedläggningarna. Även kostnaderna för de planerade förändringarna i form av t.ex. nya domstolsbyggnader bör granskas. Innan dessa åtgärder har vidtagits skall inga ytterligare sammanläggningar eller nedläggningar av tingsrätter genomföras.

Även ett tydligt näringslivsperspektiv bör läggas på utredningen. Orter med tingsrätter har tillgång till jurister som inte bara tillbringar sin tid i tingsrätten utan även utför arbete åt lokala företagare. Flyttar tingsrätten finns även risken att de juridiskt kunniga flyttar med. Det skulle öka avståndet och kostnaderna för företagarna att få juridisk rådgivning.

Med anledning av att underlag för eventuella nedläggningar eller förflyttningar inte finns bör tingsrätterna och domstolsväsendet i Skaraborg fortsatt vara lokaliserade som i dag.

Stockholm den 26 september 2005

Cecilia Widegren (m)

Christer Winbäck (fp)

Holger Gustafsson (kd)

Birgitta Carlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)