Skärpt lagstiftning om anpassade däck

Motion 2010/11:T280 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strängare regler om att använda anpassade däck oavsett årstid.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare gemensam europeisk märkning av alla slags däck.

Motivering

Under ett stort antal år har frågan om anpassade däck för vinterväglag diskuterats. Frågan är fortfarande lika aktuell och många länder har en betydligt strängare lagstiftning än vad vi har i Sverige. Att köra med dubbade vinterdäck är en lång tradition i Sverige som nu börjar försvagas. Det säljs fler och fler dubbfria vinterdäck i Sverige. Främst beror detta på den miljödebatt som på senare år präglat däckfrågan, att köra med dubbade vinterdäck släpper lös skadliga partiklar och påverkar miljön negativt. Men det är stor skillnad på dubbfritt och dubbfritt. Det är stor skillnad på europeiska och nordiska dubbfria däck. Vissa dubbfria däck är snarare anpassade för höga farter på autobahn än svenska vintervägar och kan vara rentav livsfarliga på svenska vintervägar.

Det är också svårt för konsumenten att veta vilket däck de ska välja eftersom märkningen många gånger kan upplevas otydlig och krånglig. Det är också viktigt att det finns en gemensam europisk märkning eftersom däckmarknaden inte stannar vid landsgränsen.

Men det finns en annan dimension i frågan om anpassade däck än bara vinterdäck och dubbfria däck.

Idag finns det ett stort utbud av däck på marknaden och däcken har också blivit en del av bilens utseende och status. Det händer, inte så sällan, att bilar förses med däck som inte är anpassade för just den bilmodellen. Ett mycket bredare däck och med annan gummiblandning som läggs på en bil som inte är anpassad för den typen av däck får klart försämrade köregenskaper, vilket i sin tur kan leda till olyckor, många gånger med svår utgång eftersom farten också i många fall är hög.

Också på denna punkt är lagstiftningen mycket skarpare i andra europiska länder. Här borde den svenska lagstiftningen följa efter.

Stockholm den 25 oktober 2010

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (2)