Skärpta åtgärder mot våld mot kvinnor

Motion 2004/05:Ju293 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

av Johan Pehrson m.fl. (fp)
Sammanfattning

Våld mot kvinnor i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem och kräver omfattande åtgärder från rättsväsendet, sociala myndigheter samt hälso- och sjukvården. Efter tio år av socialdemokratiskt regeringsinnehav är det fortfarande många nödvändiga förändringar som socialdemokraterna inte vill genomföra, exempelvis: höjt straffminimum för grov kvinnofridskränkning och för överträdelse av besöksförbud, elektronisk övervakning av de som inte respekterar ett utfärdat besöksförbud samt inrättande av en "haveri­kommission" varje gång en kvinna mister livet efter våld från en närstående man. Regeringens raserande av närpolisreformen är också ett allvarligt problem för hotade kvinnor som snabbt skulle behöva hjälp av polisen.

Folkpartiet liberalerna vill slå fast att den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (27)