Skatteåterbäring

Motion 2009/10:Fi322 av Anna Kinberg Batra m.fl. (m)

av Anna Kinberg Batra m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra för individuell återbäring av kommunal- och landstingsskatt vid överskott.

Motivering

Regering och riksdag har på kort tid på ett förtjänstfullt sätt prioriterat jobblinjen genom bland annat jobbskatteavdragen, som medfört skattelättnader för främst låg- och medelinkomsttagare. Även alliansstyrda kommuner och landsting skulle vilja verka för ett sammantaget rimligare skatteuttag av medborgarna från sitt ansvar för den totala skatteuppbörden i samhället. Problemet är att det på förhand är svårt att veta hur bokslutet faller ut. Det finns alltid en risk att det blir under- eller överskott. Kommunallagen kräver att budgeten ansvarsfullt balanseras, finansplaneras och budgeteras vanligen så att de förväntade inkomsterna överstiger de förväntade utgifterna. Resultat bör därmed vara – om kommunen för en ansvarsfull politik- att kommunerna i regel gör ett överskott. Med andra ord så tar ansvarsfulla kommuner i regel ut högre skatter än vad som egentligen krävs för de planerade utgifterna. Men trots att det närmast är regel för kommunen att på förhand ta in mer skatt än man egentligen tror sig behöva så är det olagligt för samma kommun att i efterhand betala tillbaka den överbeskattning som man gjort sig skyldig till. Detta bör vi ändra på, genom att ge primär- och landstingskommuner med överskott i sitt bokslut möjlighet att återföra överskottet direkt till skattebetalarna i form av skatteåterbäring. Vi vill därför att riksdagen ger regeringen tillkänna att föreslå att lagen bör ändras så att kommunerna ges rätt att få besluta om återbetala ett konstaterat överskott i bokslutet i form av återbäring av inbetalda skattemedel till kommunmedborgarna.

Stockholm den 6 oktober 2009

Anna Kinberg Batra (m)

Finn Bengtsson (m)

Gustav Blix (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)