Skatteavdrag för gymkort

Motion 2014/15:1423 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett skatteavdrag för privatpersoner som gäller gymkort och vissa kostnader i samband med träning, tävling och motion.

Motivering

Regelbunden motion gör att vi lever både längre och friskare liv. Det finns ett egenvärde i att fler motionerar då livskvaliteten förbättras. Samtidigt så leder det även till att behovet av läkemedel, sjukvård och sjukfrånvaro minskar när folkhälsan blir bättre vilket i förlängningen begränsar de offentliga utgifterna. Det är också bra för samhällsekonomin om vi lever bra och hälsosamma liv.

För att stärka en utveckling där allt fler motionerar och tar hand om sin egen hälsa kan skatteavdrag för privatpersoner gällande gymkort och vissa kostnader i samband med träning, tävling och motion göra att fler tar till sig en mer rörlig livsstil.

.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)