Skattebefrielse på el till landanslutna fartyg

Motion 2005/06:Sk362 av Ingemar Vänerlöv (kd)

av Ingemar Vänerlöv (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utreda skattebefrielse på elström till land­anslutna fartyg.

Motivering

För att kunna driva alla funktioner på ett fartyg med ström krävs stor effekt. Det är inte bara belysning utan även funktioner som värme, varmvatten, fläktar, motorer etc. som behöver försörjas.

Normalt är inte hamnar utrustade för att kunna elförsörja fartyg från land. Inte heller fartyg är vanligtvis utrustade för detta, utan den energi som krävs genereras med fartygens egna hjälpmotorer som driver en elgenerator. Hjälpmotorn förbrukar diesel eller tjockolja och alstrar både avgaser och buller. Vid elförsörjning från land kan dessa miljöpåverkande utsläpp och buller undvikas. Arbetsmiljön för dem som lossar och lastar fartygen skulle bli avsevärt mycket bättre vid elförsörjning.

Den mängd el som ett fartyg som är anslutet till el från land använder under ett genomsnittligt hamnuppehåll är ca 5 000 kilowattimmar, vilket motsvarar vad en normal villa använder under tre månader.

Det finns i dag flera hinder för att koppla alla fartyg till landel. Det saknas en standard för anslutningar som fartygen kan använda i flera hamnar. På vissa platser skulle även investeringarna i elsystemet bli obefogat höga då ett fartyg kräver mycket stora mängder el.

Många fartygsmotorer drivs med bunkerolja som i dag är skattebefriad. Det borde därför vara rimligt att även elström till landanslutna fartyg skattebefrias.

Stockholm den 29 september 2005

Ingemar Vänerlöv (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)