Skatteförvaltning och uppbörd

Motion 1999/2000:Sk819 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Anslagsberäkning
Centerpartiet föreslår för utgiftsområdet en besparing med utgångspunkt
i det moratorium för realt ökade anslag till statliga verk och myndigheter
som beskrivs i partiets budgetmotion. Inom utgiftsområdet är anslags-
uppräkningen för de myndigheter som fått ökade anslag totalt 71 369 000
kronor. Centerpartiet föreslår att anslagen A 1 och A 2 inte realt räknas
upp och att anslaget B 1 ges 10 miljoner kronor mer än vad regeringen
föreslagit.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens
förslag för budgetåret 2000 anvisar anslagen under utgiftsområde 3
Skatteförvaltning och uppbörd enligt följande uppställning:
Tabell 1: (Anslag år 2000 (tkr) Budget C  )

Stockholm den 5 oktober 1999
Rolf Kenneryd (c)
Rigmor Ahlstedt (c)
Lena Ek (c)
Eskil Erlandsson (c)
Agne Hansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (2)