Skattemedel inom EU

Motion 2008/09:U361 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hanteringen av skattemedel inom EU.

Motivering

Att skriva en motion om EU och dess ekonomi har liksom hört till höstens arbete varje år. Hösten 2008 är inget undantag på området, även om fler och fler talar om EU:s ekonomi. Men skall vi få ett mera positivt tänkande om EU måste pengarna användas på ett vettigare sätt.

Mycket av den kritik som gäller EU och hur administrationen kring EU fungerar instämmer jag i.

Vi måste få svenska folket mera positivt inställt till EU. Men för att detta skall bli möjligt måste en del förändringar ske. Vi vet också att över en halv miljon personer skrivit på protestlistor för att stoppa EU:s s.k. flyttcirkus.

De många turerna kring EU-ledamöternas höga lönelyft, reseförmåner och villkor har också varit ett negativt inslag i debatten kring och om EU. Att föreslå höjningar av lönerna på 50–70 procent skapar bara ökat politikerförakt och slår negativt mot EU och gör det ännu svårare att få en positiv inställning till EU. Då det gäller resor skall alla EU-parlamentariker få utlägg för sina resor, men inga extrapengar för resor. Det här borde vara en självklarhet.

EU framstår, med all rätt, som en gigantisk byråkrati som lever ett liv långt ifrån vad som brukar kallas verkligheten.

Själv är jag EU-anhängare. Men också anhängare av att våra skattepengar används på ett förnuftigt sätt. Här är det tveksamt om man kan påstå att skattepengarna används riktigt.

Denna motion handlar bl.a. om de dubbla arbetsplatser som i dag finns för EU-parlamentets ledamöter.

Europarlamentet har i dag tre olika arbetsplatser. Strasbourg är parlamentets officiella säte, och där hålls vissa plenarsessioner per år. Luxemburg är säte för Europaparlamentets sekretariat, och där arbetar en stor del av parlamentets tjänstemän, t.ex. administrativ personal och översättare. I Bryssel, där de två andra stora EU-institutionerna – rådet och kommissionen – också finns, håller partigrupperna och parlamentets ständiga utskott sina möten och dessutom håller man där ett antal kortare plenarsessioner varje år.

I dagsläget innebär det här att parlamentarikerna tillbringar den mesta av sin tid i Bryssel för möten i partigrupper och utskott och sedan normalt befinner sig i Strasbourg en knapp vecka per månad.

Jag vet också att diskussionerna om parlamentets arbetsplatser fortgår – och det är bra! Budgetkontrollutskottet i EU har ju bl.a. pekat på att det med dagens placeringar av olika EU-institutioner finns en klar merkostnad – för skattebetalarna. Detta genom den ordning som i dag finns med arbetsplatser på många orter. Av utskottets betänkande framgår att parlamentets kostnader för att upprätthålla tre arbetsorter uppgår till närmare 200 miljoner euro.

I denna summa är det oklart om summan för flyttkostnaderna mellan Bryssel och Strasbourg, då ledamöter, ett stort antal tjänstemän och andra månatligen skall flytta, packa ned allt och byta arbetsplats för någon vecka, finns med. Bara resorna och transporten av ledamöternas handlingar (i speciella transportlådor) samt tjänstemännens pendlande kostar, enligt en färsk uppgift, 1,5 miljarder kronor årligen. Nog kan skattebetalarnas pengar användas bättre.

Stockholm den 17 september 2008

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-17
Yrkanden (1)