Skatten på naturgrus

Motion 2005/06:Sk205 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om skatten på naturgrus.

Motivering

Socialdemokraterna har, vid en överenskommelse med bl.a. Miljöpartiet, kommit överens om en kraftig höjning av den s.k. naturgrusskatten. I dag är skatten därför tio kronor per ton.

Det här kan tyckas vara en bagatell, men kraftiga reaktioner kommer nu exempelvis från åkare i norra Dalarna. Där ser man ett hot i att norska åkare skall komma in och jobba i deras område och därmed slippa denna skatt. Enligt uppgifter är den höjda skatten ett hot mot bl.a. ett 60-tal lastbilar/åkare.

Skatten bör alltså halveras för att därmed hamna på samma nivå som tidigare.

Stockholm den 14 september 2005

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)