Skollunch

Motion 2002/03:Ub536 av Monica Green m.fl. (s)

av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fri lunch för alla elever i skolan.

Motivering

Mat är viktigt och det är oroande att många barn och ungdomar äter dåligt i dag. En fri och näringsriktig lunch till alla elever som går i skolan, oavsett om det är grundskola eller gymnasieskola, skall därför vara en rättighet. På ett antal gymnasieskolor tar man i dag betalt för lunchen och detta är beklagligt.

För ensamstående föräldrar, arbetslösa och andra som redan har det svårt blir en avgiftsbelagd skollunch en stor extrakostnad. Vi tror då att många kommer att få prioritera, och alla kommer inte eller kan inte prioritera maten. Fri näringsriktig lunch till alla elever som går i skolan måste därför vara en rättighet.

Alla skall kunna studera med samma förutsättningar. Men ett system där så grundläggande behov som möjlighet att äta lunch skiljer unga människor åt ger dessvärre inte alla elever samma förutsättningar och möjligheter att ta till sig utbildningen. Också i ett vidare perspektiv är skollunchen viktig – som kulturbärare för att nämna ett exempel. Den kan vara näring både för kropp och själ.

Stockholm den 17 oktober 2002

Monica Green (s)

Helene Petersson (s)

Marina Pettersson (s)

Kerstin Andersson (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Veronica Palm (s)

Anders Ygeman (s)

Margareta Israelsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)