Skötbord på offentliga toaletter

Motion 2005/06:Bo236 av Agneta Gille och Mats Berglind (s)

av Agneta Gille och Mats Berglind (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det skall finnas samma tillgång till skötbord på offentliga toaletter för såväl män som kvinnor med små barn.

Motivering

Jämställdhetsarbetet i Sverige har kommit långt i en internationell jämförelse. Vi har en väl utbyggd föräldraförsäkring som idag ger båda föräldrar möjlighet att vara hemma med barnen. Det innebär att det aldrig tidigare har varit så många pappor i Sverige som idag är hemma med sina barn. Utvecklingen är också den att det blir allt mer vanligt att det är pappan som tar barnen ut på en promenad till olika aktiviteter.

I dag är samhället i vissa avseenden inte anpassat för pappor som är ute med sina barn. Ett sådant tydligt exempel är avsaknaden av skötbord på offentliga herrtoaletter i köpcentrum på restauranger och kaféer. Allt för ofta möts fäder av att skötbordet endast finns på damtoaletten.

Om vi menar allvar med att dela föräldraledigheten måste båda föräldrarna ha samma möjligheter att byta blöjor när man befinner sig utanför hemmet. Det kan tyckas vara en banal fråga, men är grundläggande och primär – småbarn behöver helt enkelt byta blöjor i tid och otid och det är inte rimligt att föräldrar ska behöva tvingas byta blöjor på golvet i en pissoar bara för att de i egenskap av förälder råkar ha fel kön. Det här är en jämställdhetsfråga. Pappor byter också blöjor.

Stockholm den 28 september 2005

Agneta Gille (s)

Mats Berglind (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)