Skuldränta för privatpersoner

Motion 1997/98:L711 av Håkan Juholt och Bengt Kronblad (s)

av Håkan Juholt och Bengt Kronblad (s)

Trots framgångsrika politiska insatser med en lägre låneräntenivå som ett resultat, finns det flera personer som inte klarar av att betala sina skulder eller krediter och avgifter. Långivarna eller andra intressenter lämnar då över ärendet till kronofogden för åtgärd.

Enligt nu gällande regler fortsätter skuld-, låne- och avgiftsräntor att till­föras och ytterligare öka på skulden. Detta försvårar ytterligare möjlig­heten till betalning av privatpersonens skulder, eller en skuldsanering.

Regeringen bör därför se över reglerna för rätten för uttag av skuldräntor så att det öppnas en möjlighet att under vissa förutsättningar inte påföra någon ränta på skuld som gäller privatpersoner från den dag som ärendet ligger hos kronofogdemyndigheten. Det skulle vara ett led i att inte ackumulera skulden till ytterligare nivåer samt vara ett instrument för skuld­sanering på kortare tid. Detta skulle alla parter vid en skuldsanering tjäna på.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om översyn av ränteuttag på de ärenden som ligger hos kronofogden och gäller privatpersoner.

Stockholm den 6 oktober 1997

Håkan Juholt (s)

Bengt Kronblad (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)