Skuldsanering och betalningsansvar

Motion 2012/13:C374 av Shadiye Heydari (S)

av Shadiye Heydari (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skuldsanering och betalningsanmärkningar.

Motivering

Många människor i Sverige är idag överskuldsatta. Det är inte bara ett individuellt problem för den skuldsatta, utan det slår också hårt mot den drabbades familj.

De flesta som drabbas av överskuldsättning sköter sig och betalar tillbaka sin skuld enligt skuldsaneringsplanen. Många betalar också tillbaka ännu snabbare än så. Men trots att skulden är borta tvingas dessa människor att fortsätta leva med de begränsningar som överskuldsättningen och skuldsaneringen har fört med sig. För även om man har blivit skuldfri så är det nästan omöjligt för den drabbade att hyra bil eller starta ett telefonabonnemang. Och ännu värre är de problem som den drabbades historia för med sig vad gäller chansen till ett eget boende. Att hyra en egen lägenhet eller köpa hus i sitt eget namn går helt enkelt inte utan man är helt beroende av andras välvilja att ställa upp som borgenär.

Systemet med att få skuldsanering och att bli fri från Kronofogdemyndighetens register för betalningsanmärkningar behöver förändras. Det är inte rimligt att man ska behöva vänta i tre år för att få chansen till en skuldsanering. Det behöver finnas utrymme för individuella bedömningar för att det är viktigt att ge människor snabb hjälp för att komma tillbaka till en välfungerande vardag igen, att få uppgivenhet att förbytas till framtidshopp. Målet måste vara att betalningsanmärkningar och andra eftersläpande konsekvenser av överskuldsättning försvinner efter ett år om man har skött sig i enlighet med skuldsaneringsplanen.

Stockholm den 4 oktober 2012

Shadiye Heydari (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)