Skydd av offer i nära relationer

Motion 2005/06:L361 av Kerstin Engle m.fl. (s)

av Kerstin Engle m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skadeståndsersättning vid fall av våld i nära relationer.

Motivering

I dag kan ett offer för misshandel i en nära relation, makar och partner, tvingas dela skadeståndet med sin förövare och i vissa fall även tvingas betala halva förövarens skuld till offret.

Denna situation uppstår när en person som blivit misshandlad av sin maka, make eller partner begär skilsmässa efter det att skadeståndspengarna betalats ut. Då kan även den skuld som förövaren dragit på sig räknas som parets gemensamma skuld, vilket leder till att offret skuldsätts.

Denna möjlighet i lagen är inte acceptabel då förövaren i praktiken får vara med och dela på offrets ersättning.

Det är bra att regeringen nu ser över lagen, men det är även viktigt att regeringen snarast återkommer till riksdagen med konkreta förslag som leder till att täppa till denna lucka i lagen som idag på ett helt oacceptabelt sätt gynnar förövaren och ytterligare kränker den som utsätts för våld.

Stockholm den 30 september 2005

Kerstin Engle (s)

Christer Adelsbo (s)

Anders Bengtsson (s)

Göran Persson i Simrishamn (s)

Ulla Wester (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)