Skydda varumärkesrätten

Motion 2012/13:N233 av Kajsa Lunderquist (M)

av Kajsa Lunderquist (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka varumärkesrätten och värna marknadsrätten.

Motivering

Att skydda sitt varumärke är en grundläggande princip för allt företagande. Möjligheten att starta och investera i ett varumärke är avgörande för ett bra företagsklimat. Varumärken skyddas idag genom en rad olika nationella och internationella lagstiftningar. Dessa lagstiftningar är under ständig diskussion, och Sverige bör ha en aktiv roll i att försvara den viktiga varumärkesrätten.

Det finns idag tydliga hot mot skyddet för varumärken. Europeiska kommissionen planerar att införa en rad radikala förslag, bl.a. att starkt inskränka en hel industris rätt att använda och exponera sina varumärken. Trots att förslaget bryter mot en rad internationella lagstiftningar och EU:s egna regelverk är kommissionen beredd att göra avsteg i syfte att uppnå politiska mål på andra områden, i detta fall folkhälsa.

Det är inte bara kommissionen som har lagt fram förslag som inneburit en upplösning av varumärkesrätten. I september 2011 röstade Europaparlamentet om en resolution där förslaget var att göra precis detsamma. Även om resolutionen inte antogs, stöddes förslaget av en skrämmande stor andel ledamöter.

Det är viktigt att Sverige arbetar aktivt i dessa sammanhang för att stärka skyddet för varumärken och motverka alla typer av förslag som urholkar dem.

Även förslag som skulle innebära att förbjuda exponering av olika typer av varor är en kränkning av varumärkesrätten likaväl som av marknadsrätten. Vi lever i ett fritt samhälle med marknadsekonomi. Det betyder att så länge en vara eller tjänst inte är olaglig har den samma ställning på marknaden som andra lagliga produkter.

Man kan tycka vad man vill om varor eller tjänster med hälsovådlig potential vid bruk eller missbruk, men så länge de inte är olagliga måste de få verka fritt på marknaden. Rätten att använda och exponera det egna varumärket på lagliga produkter bör vara en självklarhet på en fri marknad.

Att förbjuda exponering av lagliga, om än dock hälsofarliga, varor har föreslagits av Europeiska kommissionen men även i Sverige pågår en liknande diskussion. Sverige bör ta tydlig ställning mot denna typ av lagstiftning och arbeta aktivt inom EU för att motverka sådana förslag.

Stockholm den 20 september 2012

Kajsa Lunderquist (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)