Slopat krav på turistvisum för civila ryska medborgare

Motion 2017/18:441 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (båda L)

av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ensidigt ska slopa kravet på turistvisum för civila ryska medborgare som vill besöka Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att EU ensidigt ska slopa kravet på turistvisum för civila ryska medborgare som vill besöka EU, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

På senare år har Ryssland under Vladimir Putin och hans maktparti Enade Ryssland fallit tillbaka till att åter bli en auktoritär stat som väljer att invadera fredliga grannländer. Putins aggressivt nationalistiska regim har ett visst folkligt stöd men det går inte att blunda för att makten behålls genom återkommande valfusk, politiska rättegångar, fängslande av oppositionella och kontroll av pressen. Regimen är därför lika illegitim som invasionen av Ukraina.

Men alla politiska krafter i Ryssland är inte genomruttna. Pussy Riot, det civila samhället och flera politiska partier kämpar i extrem motvind mot den ryska staten. Det är nu dags för Sverige och EU att göra något konkret för att stötta Rysslands goda och demokratiska krafter och för att vända utvecklingen i hela regionen i en fredlig riktning. Det ryska folket får inte straffas för Putins brott. Med tanke på den nationalism och mediepropaganda som råder i landet kommer ryssarna sannolikt att svälja Putins agenda om man isoleras från omvärlden.

Sverige och EU bör ensidigt slopa kravet på turistvisum för vanliga ryska medborgare som vill besöka Sverige. Samtidigt bör EU och omvärlden helt stänga ute Putins maktelit, hans oligarker och det militära etablissemanget från att turista och göra affärsresor inom EU. Det är av yttersta vikt att ryska studenter, arbetare och andra vanliga ryssar får uppleva känslan av frihet i ett land som inte styrs genom våld, korruption och hat mot sexuella minoriteter.

Visumfrihet är viktigt såväl för att kunna stötta det ryska civilsamhället som för att visa solidaritet med de stora delarna av det ryska folket som inte håller med Putin. Den ryska staten har gjort det praktiskt taget omöjligt för det civila samhällets organisationer att ta emot bistånd från internationella organisationer. De som tar emot sådant bistånd stämplas i den statliga propagandan som utländska spioner. På grund av hetsjakten mot ryska oppositionella måste Sverige och EU agera så att det ryska civilsamhället kan få ett andningshål i Europa. Även om Putins parti Enade Ryssland totalt dominerar den ryska politiska scenen finns i landet partier som står upp för mänskliga rättigheter och demokrati.

Relationerna mellan Ryssland och Sverige kan normaliseras först då befolkningarna har möjlighet att uppleva varandras länder. Först då kan fred, stabilitet och ett rikligt utbyte av kapital och tjänster etableras. Slopandet av kravet på visum för att besöka Sverige och EU är ett måste för att kunna normalisera förhållandet med den ryska befolkningen.

Robert Hannah (L)

Birgitta Ohlsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)