Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter

Motion 2017/18:2070 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bokföringshjälp till småföretagare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att småföretagare ska få en förenklad deklarationsprocess och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en bokföringstjänst kopplad direkt till Skatteverket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fyra av fem nya jobb kommer ifrån småföretagen. Vi är många som sagt det, och vi är många som tänker så när vi arbetar för ett bättre företagsklimat i Sverige. Från de allra minsta företagen till de absolut största har det börjat med en idé som till slut blev verklighet som följd av att en eller flera personer trodde på något så mycket att de avlade tid och ork för sitt nya projekt. I många fall handlar det om hårt slit, stora privata uppoffringar så väl socialt som ekonomiskt och naturligtvis tålamod för att få ett företag på fötter. De som försöker med detta förtjänar en eloge, men också tacksamhet, eftersom det är dessa som bygger Sverige. Det minsta vi från politikens sida då kan göra är att underlätta för dem, och göra det enklare för fler att våga göra verklighet av sina idéer.

Ett av de stora stressmomenten som enskild näringsidkare eller småföretagare är processen kring bokföringen och deklarationen. Oavsett hur väl det går för företaget eller hur duktig och driven företagaren är, kan många hålla med om detta som ett mycket jobbigt avsnitt av det annars mycket spännande bygget av ett livsverk. Det enklaste är i många fall att anlita ett externt företag som sköter bokföringen, och kanske även deklarationen när det är dags. Problemet med detta är att många småföretagare lever på knappa resurser och inte har så mycket att röra sig med. Eftersom de dessutom ansvarar för att allt i slutändan är korrekt är det extra viktigt att de ser över arbetet när det är klart. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppgift att återkomma med förslag som syftar till en enklare och eventuellt mer förmånlig hantering av bokföring och deklaration för småföretagare.

För de småföretagare som själva har hand om dessa delar borde det rimligtvis finnas en möjlighet att syssla med bokföring som per automatik sköter deklarationen, när det är dags. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppgift att låta Skatteverket se över möjligheten till en synkroniserad/integrerad bokföringstjänst på sin hemsida där deklarationen sker per automatik baserat på bokföringen.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (3)