Socialförsäkringsnämnder

Motion 2006/07:Sf283 av Lars U Granberg och Karin Åström (s)

av Lars U Granberg och Karin Åström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att behålla regionala beslutsfunktioner med förtroendevalda, när det gäller socialförsäkringsområdet.

Motivering

Väljer man att avskaffa socialförsäkringsnämnderna så tappar man den lokala folkliga förankringen av socialförsäkringen. Det finns en styrka idag i att ha ett system där det finns lokalkännedom och kännedom om de speciella förhållanden som det innebär att leva i olika delar av vårt land. Den fackliga förankringen i nämnden är också ett viktigt kunskapsinslag i lägen när man måste ta hänsyn till arbetsmiljö inom ett lokalt företag som exempel. Vi vill att vi håller fast vid den lokala kunskapen som finns ute i våra socialförsäkringsnämnder. Vi tror att det blir svårt att centralstyra dessa bedömningar med samma noggranna bedömnings kunskap som dessa lokala företrädare idag innehar.

Stockholm den 30 oktober 2006

Lars U Granberg (s)

Karin Åström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)