Soldater

Motion 2008/09:Fö273 av Birgitta Eriksson (s)

av Birgitta Eriksson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försvarsmakten måste ha en beredskap för att kunna hantera svenska soldaters möjliga traumatiska upplevelser från utlandstjänst.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödet till veteransoldater med traumatiska upplevelser från tidigare utlandstjänst ständigt måste utvecklas.

Motivering

Försvarsmakten har under femtio år skickat ut svenskar till krigshärjade områden. Över hundratusen svenskar har tjänstgjort som FN-soldater i utlandet. Sverige har också prioriterat den typen av internationella insatser. Det har dock tyvärr funnits brister i Försvarsmaktens sätt att ta hand om soldaterna när de kommit hem igen. Detta torde främst gälla dem som haft mer direkta och traumatiska strids- och krigsupplevelser.

Sverige har nu under en period skickat fler unga utomlands till krigs- och konfliktområden som Afghanistan. Det handlar då också om mer komplexa konflikter där också gränsen mellan civila och soldater är flytande. Det närmaste Afghanistandeltagandet vi kan komma är när svenskar opererade under FN-flagg i Kongo på 1960-talet. Det finns en risk för att svenska soldater kan exponeras för trauman utifrån händelser som drabbar den egna truppen eller civilbefolkningen.

Den slutredovisning som Veteransoldatutredningen kommer att lämna senast den 1 oktober 2008 kommer enligt uppgift från försvarsministern att ta upp veteransoldaters traumatiska upplevelser från tidigare internationella konflikter. Det är viktigt att Försvarsmakten även har åtgärder för dessa.

Stockholm den 6 oktober 2008

Birgitta Eriksson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (2)