Solidariskt flyktingmottagande

Motion 2011/12:Sf323 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (S)

av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (S)
S21141

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att alla kommuner tar ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.

Motivering

Sedan flera år har Södertälje tagit en oproportionerligt stor del av ansvaret för att ta emot asylsökande, framför allt från Irak. Ytterligare ett antal kommuner befinner sig i en liknande situation. Det här håller inte längre. Den alltför stor inflyttningen till vissa kommuner skapar trångboddhet och andra problem för såväl värdfamiljen som för de som just fått uppehållstillstånd. Alla kommuner måste ta ett samlat ansvar för asyl- och flyktingmottagningen. Visst kan man önska att alla ska få bo var de vill. Men när det inte fungerar måste regeringen våga agera. Reglerna om EBO – rätten till eget boende – behöver ändras i denna riktning.

Vi måste lära oss att bättre ta till vara kompetensen hos de människor som av olika skäl söker sig till Sverige. Flyktingfamiljerna bör få bättre information om arbetsmarknaden, möjligheterna att starta företag och rättigheter som varje arbetstagare har. Högskolor och universitet bör ges ett speciellt ansvar för kompletterande utbildning till flyktingar med akademisk bakgrund.

Stockholm den 30 september 2011

Yilmaz Kerimo (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)