Sommarkasino i Båstad

Motion 2001/02:Kr405 av Bertil Persson (m)

av Bertil Persson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sommarkasinoverksamhet i Båstad.

Motivering

Kasinoverksamhet har äntligen introducerats i Sverige, men den har helt koncentrerats till större städer. Internationella erfarenheter talar för det angelägna i att även stimulera turismen med tillgång till denna typ av förströelser.

Ett första försök bör därför göras i Båstad med dess närhet till kontinenten och till turistströmmarna till Skandinavien. Ett kasino i Båstad bör kunna starta som filial till Malmökasinot.

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Stockholm den 4 oktober 2001

Bertil Persson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)