Sommartid

Motion 2006/07:T350 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c)

av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa sommartid året om.

Motivering

Det kan tyckas som en bagatell att dividera huruvida vi ska ställa om klockan två gånger om året. För de allra flesta av oss är det bara en skön extra timme på hösten eller en förarglig försovning en söndag i mars. Men det är mycket tid som går åt för att ställa om alla klockor i hemmen, skolor, arbetsplatser osv. Det är också många personer som har svårt att ställa om – även om det bara är en timme det handlar om. Småbarnsföräldrar älskar extratimmen på hösten men på våren är det inte lika kul att bli väckt långt före tuppen innan bebisen ställt om den inre klockan. Det är vetenskapligt bevisat att ljus minskar antalet depressioner i samhället, och med sommartiden är majoriteten av befolkningen vaken mer ljus tid. Av samma anledning påverkas också energiåtgången i hushållen och på arbetsplatserna, vilket var en av anledningarna man anförde vid införandet av sommartid. Nästa år ska EU utvärdera direktivet som reglerar sommartiden. Kommissionen ska till den sista december 2007 lämna en rapport. Den svenska regeringen borde då driva att EU ska införa att en enhetlig tid ska gälla året om. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 29 oktober 2006

Annika Qarlsson (c)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)